hoolime sinust
ja sinu lähedastest

Teenused on inimese jaoks,

mitte inimene teenuse jaoks

teenused

hands, old, old age
Isikuhooldus
Saatmisteenus
Koduhooldus

minust

Olen  Marika Suominen, oman erialast haridust ja pikaajalist töökogemust. Olen elanud 23 aastat Soomes, käinud ja lõpetanud seal meditsiinikooli ja omandanud praktilise õenduse eriala (lõpetanud 2005)  ja lisaks omandanud psühhiaatrilise abi erialase kvalifikatsiooni (lõpetanud 2011) ning aastate jooksul käinud paljudel erialastel täiendkoolitustel. Nüüd tagasi Eestis ja tegelen valdkonnas, mis on südamelähedane ja mida  oskan.

KAUEM KODUS OÜ pakub teenuseid sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas. Ettevõte pakub hooldusabi eakatele ja kõrvalist abi vajavatele isikutele, kelle tervislik seisund ei võimalda iseseisvalt toime tulla, ning tagab turvatunde lähedastele. Teenuse eesmärk on pakkuda inimesele vajalikku kõrvalabi igapäevaelu tegevustes, võimaldades jätkata elamist koduses keskkonnas ja lükata edasi ööpäevaringselt hoolekandeasutusse elama asumist. Teenusele on iseloomulik reageerida kliendi soovidele ja vajadustele, lähtudes põhimõttest, et teenused on inimese mitte inimene teenuse jaoks. Esialgu pakub ettevõte teenust Tartumaal.